HANDELSBETINGELSER

HANDELSBETINGELSER

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til PSJE Engineering afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

”PSJE Engineering” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På PSJE Engineering oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til PSJE Engineering via info@psje.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på PSJE Engineering er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra PSJE Engineering udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til PSJE Engineering om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og PSJE Engineering er først indgået, når PSJE Engineering ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betalingskort:

Visa Dankort, MasterCard, Eurocard, Visa og American Express, Paypall

I skrivende stund er det desværre endnu ikke muligt at bruge Dankort (uden Visa) som betalingsmiddel på siden.

Send os en mail og vi klarer ærterne alligevel

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

 
Reklamation:
PSJE Engineering yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til PSJE Engineering i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til PSJE Engineering inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
PSJE Engineering har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden PSJE Engineering's for kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og PSJE Engineering.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for PSJE Engineering's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
PSJE Engineering afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden PSJE Engineering, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler PSJE Engineering det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke afhentede varer, varer solgt til udlandet, Grønland og Færøerne samt varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
PSJE Engineering forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug:
Misbrug af PSJE Engineering medfører politianmeldelse.